Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής/Επιστήμης Περιβάλλοντος.

Ιδρύθηκε το 1996, και αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό με έδρα τη Λευκωσία. Στελεχώνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς και άλλους Επιστήμονες που κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, τα οποία άπτονται μεταξύ άλλων με τα θέματα Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Σχεδίασης Εγκαταστάσεων, Ενέργειας, Ασφάλειας και Υγείας, Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης, Τομέα Υδρογοναθράκων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.