ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε  επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινους πόρους με στόχο την επιτυχία μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της.  Η σταθερότητα του εργατικού δυναμικού, η προσεκτική επιλογή του προσωπικού και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Εταιρείας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιλεγμένες συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους και εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της και επιτρέπουν την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας.

Ο κύριος πυρήνας των στελεχών της Εταιρείας Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε περιλαμβάνει Διπλωματούχους Μηχανικούς και άλλους Επιστήμονες ιδιαίτερα εκπαιδευμένους στην μελέτη, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εποπτεία σύνθετων έργων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Μαζί με τα μόνιμα στελέχη της η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε εδραιώνει και ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με εμπειρογνώμονες απο ένα φάσμα διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία για την αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη φάση σχεδίασης ως την υλοποίηση ενός έργου. Συγκεκριμένα, το συνεργαζόμενο με την Εταιρεία δυναμικό αποτελείται από μια πληθώρα ειδικοτήτων, όπως:

Οικονομολόγους, Πολεοδόμους, Κοινωνιολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Συγκοινωνιολόγους, Τοπογράφους, Γεωλόγους, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Βιολόγους/Θαλάσσιους Βιολόγους, Αρχαιολόγους, Διαπιστευμένα Χημικά Εργαστήρια, Διαπιστευμένα Γεωλογικά Εργαστήρια κ.α.

Διοικητικά  Στελέχη

Πανίκος Νικολαίδης

Γενικός Διευθυντής

Ρένα Ξάνθου

Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Ο Πανίκος Νικολαίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού / Μηχανικού Περιβάλλοντος στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατέχει την άδεια Επαγγελματία Μηχανικού (Licensed Professional Engineer) στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Διατελεί μέλος αρκετών επαγγελματικών οργανώσεων (USA Water Pollution Control Federation, American Society of Civil Engineers, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Σύνδεσμο Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος). Επιπρόσθετα από τις εμπειρίες του ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Νικολαίδης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε, έχει εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πέντε χρόνια και διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορες άλλες κυπριακές εταιρείες στα θέματα που άπτονται της ειδικότητας του. Έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών, σχεδιασμό, επίβλεψη κατασκευαστικών έργων και γενικά εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.  Γνωρίζει άριστα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κυπριακή Νομοθεσία στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα του.   Έχει διατελέσει συντονιστής στην εκπόνηση διάφορων ερευνών και μελετών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ρένα Ξάνθου είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Από το 1998 έως και σήμερα εργοδοτείται  ως μόνιμο στέλεχος της εταιρείας Νικολαϊδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε και από τη διοκητική θέση που κατέχει είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, έλεγχο και οργάνωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της αφού έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για έργα υποδομής (οδικά, υδραυλικά, αναπτυξιακά, κ.α), μελέτες που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας 96/61/ΕΕ (IPPC) και την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, τεχνοοικονομικές μελέτες, σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχέδια δράσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών,  σχεδιασμό τεχνικών έργων, ετοιμασία εγγράφων και γενικά εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων, έχει έντονη εμπλοκή σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.