Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής/Επιστήμης Περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1996, και αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό με έδρα τη Λευκωσία. Στελεχώνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς και άλλους Επιστήμονες που κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, τα οποία άπτονται μεταξύ άλλων με τα θέματα Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Σχεδίασης Εγκαταστάσεων, Ενέργειας, Ασφάλειας και Υγείας, Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης, Τομέα Υδρογοναθράκων. 

Σήμερα η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε αποτελείται από μια δυναμική ομάδα Διπλωματούχων Μηχανικών και Επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, που ανταποκρίνεται και προσφέρει υποστήριξη στις τεχνολογικές ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία αναφέρονται στα στάδια σχεδιασμού, επίβλεψης και υλοποίησης έργων και απευθύνονται σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται τόσο ιδιωτες όσο και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η συσσωρευμένη εμπειρία και η μελετητική και τεχνική επάρκεια που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της εταιρείας στην μακρόχρονη επαγγελματική τους διαδρομή, εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και αρτιότητα κάθε μικρού ή μεγάλου έργου που αναλαμβάνει και υπογράφει η Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος  η οποία δημοσιεύεται και οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν, η Εταιρία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος μέσω, της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών.

Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 , για το οποίο είναι πιστοποιημένη από τον Νοέμβριο του 2019, επιθυμεί να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της, να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των παρερχόμενων υπηρεσιών της.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.