Η εταιρία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.  Οι ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε  είναι:

  • Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της για κάθε έργο που αναλαμβάνει και η συνεχής βελτίωση των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών που παρέχει
  • Συνεχής και άριστη ενημέρωση της στα πεδία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει
  • Πλήρης συμμόρφωση των πελατών της με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων που αναλαμβάνει
  • Μείωση του λειτουργικού της κόστους
  • Εξασφάλιση των καταλληλότερων συνεργατών
  • Συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
  • Τακτική επαναξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει και τη συνεχή βελτίωση αυτού

Κάντε κλικ εδω για να δείτε το έγγραφο “Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος”.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.