Η εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε  είναι:

  • Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της για κάθε έργο που αναλαμβάνει και η συνεχής βελτίωση των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών που παρέχει
  • Συνεχής και άριστη ενημέρωση της στα πεδία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει
  • Πλήρης συμμόρφωση των πελατών της με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων που αναλαμβάνει
  • Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της 
  • Εξασφάλιση των καταλληλότερων συνεργατών
  • Συνεχή κατάρτιση του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
  • Τακτική επαναξιολόγηση του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει και η συνεχής βελτίωση του

Κάντε κλικ εδω για να δείτε το έγγραφο “Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος”.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.