Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες ΕΠΕ αναζητά πάντα νέα ταλέντα με στόχο την ενίσχυση και διαφοροποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Στελεχών της.

Με τη συνεχή επέκταση του χαρτοφυλακίου της δημιουργούνται νέες ευκαιρίες καθημερινά στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης της Εταιρείας. Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας στο μέλλον, προωθήστε το Βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.