Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε δραστηριοπιείται με την παροχή υπηρεσιών εμπεριστατωμένων ακτομηχανικών μελετών οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και ορθολογικό σχεδιασμό και βελτιστοποίηση παράκτιων τεχνικών και λιμενικών έργων με στόχο την περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων χώρων.
Η Ακτομηχανική μελέτη βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και περιλαμβάνει:
⦁ Ιστορική έρευνα ακτογραμμής
⦁ Βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
⦁ Επιτόπου έρευνα με φωτογραφική τεκμηρίωση
⦁ Δειγματοληψία ιζήματος και εργαστηριακές αναλύσεις
⦁ Αριθμητική προσομοίωση της παράκτιας συμπεριφοράς
⦁ Προτάσεις αποκατάστασης και προστασίας της ακτής

Η αριθμητική προσομοίωση γίνεται με τη χρήση των ακόλουθων εξειδικευμένων λογισμικών:

⦁ MIKE 21 – modelling of coast and sea
⦁ MIKE 21 – wave modelling
⦁ MIKE 21 & MIKE 3 Flow Model FM (Hydrodynamic Module, Sand Transport Module)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.