Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει ομάδα διπλωματούχων εγγεγραμένων αρχιτεκτόνων και μηχανικών με πλούσιο ποικίλο υπόβαθρο οι οποίοι προσφέρουν μέσα απο τη μακροχρόνια εμπειρία τους μια νέα προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα του ενεργειακού σχεδιασμού και τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, στόχος της εταιρείας  είναι η παροχή υπηρεσιών με γνώμονα τη συνέπεια και την καλή εκτέλεση καθώς και η εκπόνηση έργων που συνάδουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και προσφέρουν χώρους με υψηλή ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Αρχική συμβουλευτική υποστήριξη
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη (Κατοικίες, Επαγγελματικοί Χώροι, Αναπτυξιακά Έργα, κ.α)
  • Αδειοδότηση (Πολεοδομική, Οικοδομική, Τελική Έγκριση)
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Επίβλεψη  κατασκευής έργων

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.