Η Εταιρεία Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει στο δυναμικό της έμπειρους και καταρτισμένους Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας, εγκεκριμένους από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης - ΕΞΥΠΠ), και παρέχει ένα ευρύ φάσμα Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.


Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία περιλαμβάνουν:

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.