Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αδειοδότηση, την μελέτη και την επίβλεψη των ακόλουθων συστημάτων απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):
⦁ Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας
⦁ Ηλιοθερμικά Συστήματα
⦁ Αιολικά Συστήματα (Ανεμογεννήτριες)
⦁ Συστήματα Παραγωγής Βιοαερίου

Ειδικότερα η εταιρεία:
⦁ Αναλαμβάνει και υλοποιεί όλη την αδειοδοτική διαδικασία για εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
⦁ Αναλαμβάνει την εκπόνηση αναλυτικών μελετών εφαρμογής με στόχο την βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση 
⦁ Παρέχει τεχνική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.