Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αδειοδότηση, την μελέτη και την επίβλεψη των ακόλουθων συστημάτων απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):
⦁ Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας
⦁ Ηλιοθερμικά Συστήματα
⦁ Αιολικά Συστήματα (Ανεμογεννήτριες)
⦁ Συστήματα Παραγωγής Βιοαερίου

Ειδικότερα:
⦁ Αναλαμβάνει και υλοποιεί όλη την αδειοδοτική διαδικασία για εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα εκάστοτε σχέδια χορηγιών
⦁ Αναλαμβάνει την εκπόνηση αναλυτικών μελετών εφαρμογής με στόχο την βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση 
⦁ Παρέχει τεχνική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Tel.: +357-22311958 Fax: +357-22312519 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.