Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε συμμετέχει σε ερεθνητικά προγράμματα σε θεματικές ενότητες που αφορούν το περιβάλλον και την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και έχει συμμετάσχει σε σύμπραξη με άλλες Εταιρείες, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς (ιδιωτικούς και κρατικούς) από την Κύπρο και το εξωτερικό σε διάφόρα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση, το Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και άλλους οργανισμούς.

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.