Η ομαλή και ποιοτική εξέλιξη κάθε έργου, επιβάλει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση ορθολογικών και εμπεριστατωμένων μελετών, ικανών να εγγυηθούν την επιτυχία του, καθώς και να αντιμετωπίσουν τυχών προβλήματα που θα παρουσιαστούν.

 Η επίτευξη ενός στόχου αποτελεί για την Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε πρόκληση, η οποία με ορθό χειρισμό και γνώμονα πάντα το συμφέρον του πελάτη και μέσα από τη γνώση και εμπειρία, ολοκληρώνεται πάντα με επιτυχία.

Η Εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.