ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Επέκταση εμπορικού κέντρου THE MALL OF CYPRUS στο Στρόβολο

2013

100%

ITTL INTER. TOURIST & LEI P PL.

Κύπρος

Ανέγερση πολυκαταστήματος στη Μεσόγη

2013

100%

Ιδιωτική Εταιρεία

Κύπρος

Υπεραγοράς στο Μενεού

2013

100%

Lidl Cyprus Ltd

Κύπρος

Επέκταση της εμπορικής επιφάνειας της Υπεραγοράς Καρσεράς στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

2009

100%

Υπεραγορά Καρσερά

Κύπρος

Εμπορικού κέντρου στην περιοχή Ζακακίου

2008

100%

Tiffany Investments Ltd

Κύπρος

Εμπορικού κέντρου στην Ορμήδεια

2005

100%

Lidl Cyprus Ltd

Κύπρος

Εμπορικού κέντρου στην περιοχή Kοκκινοτριμμυθιάς Λευκωσίας

2005

100%

Lidl Cyprus Ltd

Κύπρος