ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση των κατασκευαστικών έργων στην περιοχή της «Λίμνης Μακριά» στα πλαίσια της κατασκευής του «κάθετου δρόμου» στη Λεμεσό

2012-2014

100%

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Κύπρος

Έκθεση κατασκευής και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων στην Αθηένου

2013

100%

Athienou Farmers Gas Ltd

Κύπρος

Καταγραφή βιολογικού περιβάλλοντος για λατομείο στο Λυθροδόντα

2013

100%

Λατομείο Λυθροδόντα

Κύπρος

Πραγματογνωμοσύνη για υγρασία, μούχλα, καταστροφή εντοιχισμένου νερού από τις βρύσες το πρωί στο διαμέρισμα 301 της Οδού Ελευθέριου Βενιζέλου στην Έγκωμη

2011

100%

ΕΤΕΚ

Κύπρος

Συμπλήρωση Αιτήσεων Βραβείων Περιβάλλοντος

2011

100%

Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κ.Ν. Βασίλης Φάρμα Λτδ

Κύπρος

Συμπλήρωση και Κατάθεση του Εντύπου για την Υποβολή Στοιχείων για το έτος 2009 με βάση των Ευρωπαϊκό Κανονισμό 166/2006/ΕΚ που αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) της Εταιρείας

2011

100%

Π.Γ.Π  Έμποροι Κρεάτων Λτδ

Κύπρος

Συμπλήρωση και Κατάθεση του Εντύπου για την Υποβολή Στοιχείων για το έτος 2009 με βάση των Ευρωπαϊκό Κανονισμό 166/2006/ΕΚ που αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) της Εταιρείας

2011

100%

Lazy Pig Farm CO Ltd

Κύπρος

Eτοιμασία υποστηρικτικών μελετών για αίτηση για το σχέδιο Παροχής χορηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος από τη Βιομηχανική Ρύπανση και την εγκατάσταση του συστήματος Συλλογής Σκόνης

2009

100%

Κεραμοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Ηνωμένα Τουβλοποιεία

Κύπρος

Μελέτη για την ετοιμασία αίτησης για το σχέδιο Παροχής χορηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος από τη Βιομηχανική Ρύπανση για την εγκατάσταση του συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / Μείωση τις χρησιμοποίησης φυσικών πόρων με τη μετατροπή τις σε κεραμιδόσκονη

 

2009

 

100%

 

Κεραμοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ

 

 

Κύπρος

Ετοιμασία σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 και τονοχιλιομετρικών δεδομένων για την εταιρεία Cyprus Airways Public Ltd

2009

100%

Cyprus Airways Public Ltd

Κύπρος

Ετοιμασία σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 και τονοχιλιομετρικών δεδομένων για την εταιρεία Eurocypria Airlines Ltd

2009

100%

Eurocypria Airlines Ltd

Κύπρος

Περιβαλλοντική παρακολούθηση από τα έργα απορρύπανσης του εγκαταλελλημένου μεταλλείου «Λίμνη» στην Πόλη Χρυσοχούς

2009-2011

100%

Iacovou Bros Ltd

Κύπρος

Ετοιμασία σχεδίου εγγραφής και λειτουργίας της συμβουλευτικής ομάδας MADAG ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού και ετοιμασία σχεδίου εκπαίδευσης των αγελαδοτρόφων στην ελληνοκυπριακή κοινότητα με βάση σχέδιο που εκπονήθηκε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα

 2008

 100%

 UNDP-ACT

 Κύπρος

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης υδάτων και ανάπτυξη προγράμματος σχετικών βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων 2000 / 60 / ΕΕ στην Κύπρο

2006-2008

 18,50%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 Κύπρος

Καταγραφή και Αξιολόγηση Βιομηχανιών της επαρχίας Λεμεσού

2005

100%

Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Κύπρος

Μελέτη για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για τις μονάδες παραγωγής κεραμικών στην Κύπρο

2004

100%

Σύνδεσμος Τουβλοποιειών Κύπρου

 

Κύπρος

Μελέτη για ετοιμασία Νομικού Πλαισίου για τη δημιουργία ποδηλατόδρομων στην Κύπρο. Η μελέτη περιλάμβανε ετοιμασία εισηγήσεων σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται  η Κυπριακή νομοθεσία για την εισαγωγή της χρήσης ποδηλατόδρομων στην Κύπρο.

2001-2002

100%

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων

Κύπρος

Μελέτη / Έρευνα για τον χαρακτηρισμό και ανάλυση των περιεχομένων των στερεών απορριμμάτων που δημιουργούνται στην Κύπρο.

1997

100%

Υπουργείο Εσωτερικών

Κύπρος

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Consultancy Services for conducting Environmental Baseline Study and Analyses in various Unficyp army camps and observation posts

2012

100%

UNFICYP

Κύπρος

Consultancy Services for conducting Environmental Baseline Study and Analyses in various Unficyp army camps and observation posts

2013

100%

UNFICYP

Κύπρος

Μόνιμη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον Σύνδεσμο Τουβλοποιειών Κύπρου

2005-2011

100%

Σύνδεσμος Τουβλοποιειών Κύπρος

Κύπρος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  / ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Σχεδιο Ασφάλειας και Υγείας από την κατασκευή συγκροτήματος γραφείων

2013

100%

Cybarco

Κύπρος

Αίτηση για διαχείριση αποβλήτων και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

2013

100%

Παντελάκης Χρυσάνθου

Κύπρος

Environmental Management Plan for Larnaca’s Desalination Plant Renovation

2012

100%

JV Netcom-Mekorot Development & Enterprise (MDE)

Κύπρος

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων) της Πάφου

2012

100%

Cybarco

Κύπρος

Iacovou Group

Seche environment

Μελέτες για τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων της υδατοπρομήθειας στην Αραδίππου

2012

100%

Δήμος Αραδίππου

Κύπρος

Πληθώρα αιτήσεων για Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων

 

2013

100%

A.F. Athienou Farmers Gas Ltd, Navaro Farm

Κύπρος

2011

Ανδρέας Νεοφύτου και Υιοί Λτδ, Kitheo Farm Ltd, Κ.Ν. Βασίλης Φάρμα Λτδ, Κοινοτικό Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς, Ioannis Georgiou Piggery Ltd, Γ.Σιάλος Φάρμ Λτδ, Ανδρέας Νεοφύτου Ανδρονίκου και Υιοί Λτδ, Ανδρέας Καϊλάς και Υιοί Λτδ, Chorteri Lazy Pig Farm Ltd,  Παναγιώτης Χατζηκύριακος Λτδ

2010

Ιωάννης Καφατάρης, Παραδεισιώτης Λτδ

 

Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αέριων Αποβλήτων

2011

100%

Ioannis Georgiou Piggery Ltd,Lazy Pig farm ltd

Κύπρος

2007

Α. Χατζημάρκου & Υιος Λτδ, μονάδα εκτροφής χοίρων Κάστρος Φαρμ, Μονάδα εκτροφής πουλερικών Μάρκος Κουζαλης

2006

Fanos Epiphaneiou Ltd , G. Georgiou Chicken Farm, Olympus Wineries Ltd

Αιτήσεις για Άδεια Διαχείρισης, Μεταφορά και Διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων

2011

100%

Χρύσανθος Αντωνίου & Παντελάκης Χρυσάνθου

Κύπρος

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και Περιβαλλοντικής Υγείας και Σχέδία Διαχείρισης Ασφάλειας (Site Specific Environmental Health and Safety Management Plans SSEHSMP) για 25 εργοτάξια στη Ρουμανία, όπου τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή δομών προστασίας από τις πλημμύρες και για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας των μικρών και μεγάλων φραγμάτων. Χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Υπηρεσίες: Αξιολόγηση/Καθορισμός της εφαρμογής και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2008-2010

100%

Παγκόσμια Τράπεζα

Ρουμανία

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΣχέδιο Δράσης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης

2010

100%

Navaro Farm ltd

 

Κύπρος

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «Golf  Environment Europe»  διαφόρων Ιδιωτικών Εταιρειών

2010

100%

Med Golf Properties ltd

Κύπρος

Venus Rock Estates Ltd

Σχέδιο Δράσης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης

2010

100%

Χρύσανθος Αντωνίου & Υιοι Λτδ

Κύπρος

Διαχειριστική Περιβαλλοντική μελέτη για το Λατομείο Β’ Κατηγορίας στην Τερσεφάνου της Εταιρείας «Επιχειρήσεις Α/Φων Στέλιου Κουννά Λτδ»

2010

100%

Επιχειρήσεις Α/Φοι Στέλιου Κουννά

Κύπρος

Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, Ετήσια Έκθεση για το έτος 2009

2010

100%

7 Τουβλοπεία: Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κεραμουργεία Χρυσάφη Λτδ, Κεραμείο Κακογιάννη, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ΚΑΠΑ Λτδ, Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ, Επιχειρήσεις Μέλιος και Παφίτης

Κύπρος

Άδεια Εκπομπής Αέριων Αποβλήτων, Ετήσια Έκθεση για το έτος 2009

2010

100%

8 Τουβλοποιεία: Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κεραμουργεία Χρυσάφη Λτδ, Κεραμείο Κακογιάννη, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ΚΑΠΑ Λτδ, Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ, Επιχειρήσεις Μέλιος και Παφίτης, Κεραμείο Λήδρα Λτδ

Κύπρος

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση εκπόνηση της μελέτης για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων  της βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα».

2010

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 

Κύπρος

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου για το εργοστάσιο Ηνωμένα Τουβλοποιείας Λτδ

2010

100%

Ηνωμένα Τουβλοποιεία Λτδ

Κύπρος

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους εργασίας για την Εταιρεία ‘’Χρύσανθος Αντωνίου και Υιοι Λτδ’’

2010 - 2013

100%

Χρύσανθος Αντωνίου & Υιοι Λτδ

Κύπρος

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας για την Εταιρεία ‘’Χρύσανθος Αντωνίου και Υιοι Λτδ’’

2010

100%

Χρύσανθος Αντωνίου & Υιοι Λτδ

Κύπρος

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση Μελετών που ορίζονται από τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας για τη δημιουργία Γήπεδου Γκόλφ και Μονάδας Αφαλάτωσης στην κοινότητα Τερσεφάνου, στην επαρχία Λάρνακας:Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης α) για το εργοτάξιο και β) για τη λειτουργία του Γηπέδου Γκολφ και Αίτηση για άδεια απόρριψης αποβλήτων. Ετοιμασία διαφόρων μελετών, εκ των οποίων η μία αφορούσε Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

2010-2011

100%

Med Golf Properties ltd και άλλοι

Κύπρος

Αίτηση για Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων για τα κτηνοτροφικά υποστατικά εκτροφής χοίρων της Εταιρείας “Φάρμα Ανδρέου και Κωστή Λτδ”, στο Φρέναρος

2010

100%

Φάρμα Ανδρέου και Κωστή Λτδ

Κύπρος

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση Μελετών που ορίζονται από τους όρους της Πολεοδομικής Άδειας για τη δημιουργία δύο Γηπέδων Γκολφ, Βιολογικού Σταθμού και Μονάδας Αφαλάτωσης στο Χα-Ποτάμι:

2010-2011

100%

Venus Rock Estates LTD

Κύπρος

α) Αίτηση για Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων

β) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

γ) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη λειτουργία Golf Envrironment Europe – Σχέδιο Έκτακτης  Ανάγκης για Γήπεδο Golf στη Πάφο

δ) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το εργοτάξιο

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το εργοτάξιο (CEMP) για την αφαλάτωση στη Λεμεσό

2010

100%

Μιλτιάδης Νεοφύτου 

Κύπρος

Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC) για τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) Λεμεσού

2010

100%

ΜΕΒΑ Λεμεσού Λτδ

Κύπρος

Σύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΣύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ατυχημάτων

2009

100%

2 Τουβλοποιεία:Κεραμουργεία Χρυσάφης, Επιχειρήσεις Μέλιος & Παφίτης Λτδ

Κύπρος

Σύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ΑτυχημάτωνΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τήρηση αρχείου

2009

100%

Κεραμοποιεία & Τουβλοποιεία Γίγας

Κύπρος

Σχέδιο Δράσης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης για το βιολογικό σταθμό του πτηνοσφαγείου Γ&Η Λτδ στην Κοφίνου και Υποβολή αίτησης για άδεια απόρριψης αποβλήτων

2009

100%

Πτηνοσφαγείο Γ&Η Λτδ

Κύπρος

Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην Εργασία

2009

100%

Ηνωμένα Τουβλοποιεία

Κύπρος

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους εργασίας, Σχέδιο ΔράσηςΣύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας

2009

100%

Navaro Farm Ltd

Κύπρος

Μελέτη κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης

2009

100%

Ioannis Georgiou Piggery Ltd

Κύπρος

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εταιρεία Ακίνητα Λ.Α.Κ Λτδ – Πολυκατοικία στην περιοχή Αγλατζιάς

2009

100%

Ακίνητα Λ.Α.Κ Λτδ

Κύπρος

8 Μελέτες για 8 Τουβλοποιεία: Έκθεση υπολογισμού των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα για τα έτη 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

2005-2011

100%

8 Τουβλοποιεία: Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κεραμουργέια Χρυσάφη Λτδ, Κεραμείο Κακογιάννη, Κεραμοποιεία παλαικύθρου  ΚΑΠΑ Λτδ, Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Κεραμοποιεία παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ, Επιχειρήσεις Μέλιος και Παφίτης, Κεραμείο Λήδρα Λτδ

Κύπρος

8 Μελέτες για 8 Τουβλοποιεία: Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας υπολογισμού των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα για τα έτη 2008-2012, 2005-2007

 2008-2010

 100%

8 Τουβλοποιεία: Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κεραμουργέια Χρυσάφη Λτδ, Κεραμείο Κακογιάννη, Κεραμοποιεία παλαικύθρου  ΚΑΠΑ Λτδ, Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Κεραμοποιεία παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ, Επιχειρήσεις Μέλιος και Παφίτης, Κεραμείο Λήδρα Λτδ

 Κύπρος

Περιβαλλοντική και Διαχειριστική Μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων Αραδίππου

2007-2008

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Ετήσια ΈκθεσηΣχέδιο ΔράσηςΜέτρα  Πρόληψης και Αντιμετώπισης ΑτυχημάτωνΣύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΤήρηση Αρχείου 2007 για χοιροτροφικές μονάδες στο Δήμο Αραδίππου

2008

100%

Lazy Pig Farm Co Ltd, Α/φοι Κυριάκος & Δημήτρης Κουμανταρή, Π.Γ.Π Έμποροι Κρεάτων Λτδ, Α/Φοι Τελώνη (χοιροτρόφοι) Λτδ, G. Georgiou Chickens Farm

Κύπρος

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ατυχημάτων

2008

100%

Ηνωμένα Τουβλοποιεία

Κύπρος

Σύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ατυχημάτων

2008

100%

Κεραμείο Κακογιάννης

Κύπρος

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους εργασίαςΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2008

100%

Κεραμοποιεία Παλαίκυθρου ΚΑΠΑ

Κύπρος

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πτηνοτροφείου στη Περιστερώνα

2008

100%

Παραδεισιώτης Λτδ

Κύπρος

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στους χώρους εργασίαςΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2008

100%

Κεραμοποιεία – Τουβλοποιεία Παλαίκυθρου «Ο ΓΙΓΑΣ»

Κύπρος

Μελέτη για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής κεραμικών προϊόντων

2007

100%

8 Τουβλοποιεία Κύπρου

 Κύπρος

Παροχή Υπηρεσιών για τη Mελέτη Εκτίμησης Κινδύνου από απορρίψεις έκτακτης ανάγκης του ανακυκλωμένου νερού των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λεμεσού, Αμαθούντας, Πάφου, Λάρνακας και Παραλιμνίου Αγίας Νάπας

 2005-2007

 100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Ετοιμασία εντύπων για άδεια απόρριψης αποβλήτων από τις προσθηκομετατροπές και την ανέγερση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε υφιστάμενο πτηνοσφαγείο στη Ορά

2003

100%

Παραδεισιώτης Λτδ

 

Κύπρος

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Ετοιμασία αίτησης για άδεια διαχείρισης των συστημάτων κλιματισμού / ψύξης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των οικιακών συσκευών για βιομηχανική μονάδα στη Λευκωσία

2010

100%

Ν & Γ Κολοκοτρώνης εξαρτήματα και ανακύκλωση αυτοκινήτων ΛΤΔ

Κύπρος

Ετοιμασία αίτησης για άδεια διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αποβλήτων (Συλλογή,Αποθήκευση, Μεταφορά & Διάθεση) για βιομηχανική μονάδα στη Λευκωσία

2010

100%

Ν & Γ Κολοκοτρώνης εξαρτήματα και ανακύκλωση αυτοκινήτων ΛΤΔ

Κύπρος

Ετοιμασία αιτήσεων συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων για βιομηχανική μονάδα στην Αγία Βαρβάρα της Επαρχίας Πάφου

2010

100%

Ν & Γ Κολοκοτρώνης εξαρτήματα και ανακύκλωση αυτοκινήτων ΛΤΔ

Κύπρος

Μελέτη Κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας για την μονάδα απoσυναρμολόγησης και συμπίεσης αυτοκινήτων, διαχείρισης οικιακών συσκευών, μετάλλων και μπαταριών μολύβδου στην Αγία Βαρβάρα της Επαρχίας Πάφου

2010

100%

Ν & Γ Κολοκοτρώνης εξαρτήματα και ανακύκλωση αυτοκινήτων ΛΤΔ

Κύπρος

Μελέτη κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας για την μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων

2009

100%

Animalia Genetics Ltd

Κύπρος