ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Μελέτη, ετοιμασία σχεδίων και αιτήσεων για αδειοδοτήσεις φωτοβολταïκών / ηλιο / θερμικών / αιολικών πάρκων / μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ ηλεκτρογεννήτριες

2012

100%

Mαρινάκης Λτδ, Α/Φοι Κκασσή Λτδ, Γιαννύρη & Παναγιώτου, Αγαθοκλέους Ξενοφών, Κώστα Φραγγούδη, Δημήτρη Φραγγούδη,  Μ.Α.Γ.Α. Φαρμ, Ηλιοτεχνική ΠΑ Λτδ, Ηλιοδυναμική ΠΑ Λτδ, Ευρωενεργειακή ΠΑ Λτδ, Ενεργειακή Ακτίνα ΠΑ Λτδ, CS OROUNTA LTD

Κύπρος

Μελέτη, ετοιμασία Σχεδίων, Προδιαγραφών, Εντύπων Προσφοράς και Αξιολόγηση Προσφορών για μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων στην Αραδίππου δυναμικότητας 1000m3/day

2008-2012

100%

ΕΛΟΚΑ ΛΤΔ

Κύπρος

Σχεδιασμός Επεκτάσεων Δικτύου συλλογής Λυμάτων στην Κοινότητα Παλαιχωρίου

2010

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Μελέτη Σχεδιασμού και Ετοιμασία Εντύπου Προσφοράς για εργολάβους για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων της βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα

2010

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Προκαταρτικός σχεδιασμός και ετοιμασία όρων για τη ζήτηση προσφορών για μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της μονάδας παραγωγής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της  Εταιρείας.

 

2007-2008

 

100%

 

Α. Ζορπάς & ΥΙοι Δημόσια Λτδ

 

Κύπρος

Σχεδιασμό και ετοιμασία όρων εντολής για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων του πτηνοσφαγείου

2003

100%

Παραδεισιώτης Λτδ

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, ετοιμασία όρων προσφοράς για την κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής των  νέων εγκαταστάσεων του περιφερειακού σφαγείου Ακακίου για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υγρών  αποβλήτων

 

2003-2004

 

100%

Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου

Κύπρος

Μελέτη, επιλογή εξοπλισμού, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης βιολογικού σταθμού και συστήματος άρδευσης για τουριστική ανάπτυξη στην Αγία Νάπα

 1998

 100%

 MGK Land Developers Ltd

 Κύπρος

Μελέτη, ετοιμασία σχεδίων και προδιαγραφών και επίβλεψη κατασκευής των εργασιών αναβάθμισης της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων του Δήμου Ιδαλίου συμπεριλαμβανομένων του βιολογικού σταθμού, των κεντρικών αγωγών συλλογής λυμάτων και του αντλιοστασίου

 2001

 100%

 Δήμος Ιδαλίου

 Κύπρος

Αξιολόγηση της λειτουργίας  του Σταθμού Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του εργοστασίου Carslberg. Ετοιμασία εισηγήσεων σχετικά με τη μείωση των οσμών και την αύξηση της αποδοτικότητας και λειτουργίας του σταθμού.

 2000

 100%

 Δήμος Ιδαλίου

 Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, ετοιμασία όρων προσφοράς για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και υπηρεσίες επίβλεψης της κατασκευής

2000-2005

100%

Κοινοτικό Σφαγείο Άγιοι Τριμιθιάς

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, επιλογή μηχανημάτων και κατασκευή μονάδας διαχείρισης υγρών αποβλήτων.  Η μονάδα περιλαμβάνει χημική, φυσική και βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων και την διάθεση του επεξεργασμένου νερού για σκοπούς άρδευσης των κήπων και χώρων πρασίνου του εργοστασίου, και τοπιοτέχνησης των χώρων για πλήρη χρήση του επεξεργασμένου νερού

 1999

 100%

Βιομηχανία Παγωτών Παπαφιλίππου Πατισερί και Παναγιώτης

Κύπρος

Μελέτη, ετοιμασία σχεδίων, προδιαγραφών, επίβλεψη κατασκευής  και ετοιμασία όρων προσφοράς για σταθμούς επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων

2004-2013

100%

Animalia Genetic, Armenis Farm and Sons Ltd., Ioannou Piggery Ltd., Φάρμα Αυξεντίου Λτδ., Αδελφοί Ανδρέου (δύο σταθμοί), Athienou Farmers Ltd.

Κύπρος