ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

Σχεδιασμός των Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων των Επαρχιών Λάρνακας / Αμμοχώστου

2012

100%

Υπουργείο Εσωτερικών (στα πλαίσια ζήτησης προσφορών)

Κύπρος

Ετοιμασία Σχεδίων και Στατικής Μελέτης για φάρμα αλόγων στη Λευκωσία

2012

100%

Φάρμα Φραγκεσκίδη

Κύπρος

Σχεδιασμός, Ετοιμασία Σχεδίων, Προδιαγραφών και Επίβλεψη κατασκευής για πτηνοτροφική μονάδα συνολικής δυναμικότητας 80,000 κοτοπούλων

2012

100%

Navaro Farms Ltd

Κύπρος

Ετοιμασία Σχεδίων Στατικών Μελετών και Επίβλεψη κατασκευής για 4 βιοτεχνικά υποστατικά

2010

100%

Λάκης Ιακώβου

Κύπρος

Ετοιμασία Σχεδίων Στατικών Μελετών και Επίβλεψη κατασκευής για 2 βιοτεχνικά υποστατικά

2012

100%

Σταύρος Φάνη

Κύπρος

Ετοιμασία Σχεδίου και Προδιαγραφών για Σύστημα Διανομής Πόσιμου νερού στη Λευκωσία

2009

100%

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κύπρος

Supervision of Works Contracts on Water and Wastewater Infrastructure in the Northern Part of Cyprus (EuropeAid/126591/C/SER/CY)Παροχή Υπηρεσιών για την Επίβλεψη της Κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Οχετών, Λυμάτων και Ομβρίων, Μονάδας Αφαλάτωσης και Αγωγών Πόσιμου Νερού.

2009- 2012

21%

Grontmij Carl Bro A/S

(Προέλευση Χρηματοδότησης: European Commission)

Κύπρος

Σχεδιασμός, Ετοιμασία Σχεδίων και Επίβλεψη κατασκευής για νέο εργοστάσιο τούβλων με κόστος κατασκευής πέραν των 5 εκατομμυρίων

2009-2012

100%

Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ

Κύπρος

Preparation of conceptual and detailed designs for priority projects of water and wastewater management in the northern part of Cyprus European Aid/125028/D/SER/CY

Μελέτη/Σχεδιασμός αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων στη Λεύκα και συνδρομή στη μελέτη/σχεδιασμό των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στην Αμμόχωστο, Μόρφου, Μία Μίλια, Λεύκα, Κερύνεια και μονάδα αφαλάτωσης στο Συριανοχώρι. Η μελέτη περιλάμβανε υδραυλικούς υπολογισμούς και υδραυλική μελέτη. Συνδρομή στην Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για όλα τα πιο πάνω έργα.

 

2008-2009

 

9,4%

 

Fichtner. Gmbh & Co.KG

 

Κύπρος

Σχεδιασμός Επεκτάσεων Δικτύων συλλογής Λυμάτων στην κοινότητα Πάνω Πλατρών, στην κοινότητα Κυπερούντας και στη κοινότητα Παλαιχωρίου

2008-2010

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Ετοιμασία των Σχεδίων και Εγγράφων Προσφοράς για το Έργο της Βελτίωσης / Αναβάθμισης της Εμπορικής Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου και Τμήματος της Οδού Ηλία Παπακυριακού στην Έγκωμη

2007-2010

100%

Δήμος Έγκωμης

Κύπρος

Ετοιμασία μελέτης για τον ολοκληρωμένο έλεγχο για πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Προκαταρτικός σχεδιασμός για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων για τη βιομηχανική μονάδα Technometal που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή του Δήμου Στροβόλου

 

2006

 

100%

 

Technometal

 

Κύπρος

Σχεδιασμός, Ετοιμασία Σχεδίων για σύστημα συλλογής, μεταφοράς και άντλησης λυμάτων και ανακυκλώμενου νερού σε 3 διαφορετικές περιοχές στην περιοχή Αγίας Νάπας

2006

100%

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου

Κύπρος

Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδιασμού του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Βουνίου της επαρχίας Λεμεσού

 

2006-2008

 

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 

Κύπρος

Τεχνική μελέτη, ετοιμασία σχεδίων, όρων προσφοράς, επίβλεψη κατασκευής:

 

2006-2009

 

100%

 

 

Κύπρος

(α) τοποθέτησης αγωγών πίεσης από το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιδαλίου στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Βαθιά Γωνία

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

(β) ανέγερσης αντλιοστασίου στην περιοχή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιδαλίου

Δήμος Ιδαλίου

(γ) τοποθέτηση αυτοματοποιημένης σχάρας σε κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων

Δήμος Ιδαλίου

(δ) αντικατάσταση του συστήματος αερισμού στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ιδαλίου

Δήμος Ιδαλίου

(ε) ανέγερση αντλιοστασίου συστήματος άρδευσης για το αντλιοστάσιο ανακυκλωμένου νερού στο Δήμο Ιδαλίου

Δήμος Ιδαλίου

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων μηχανικών για την εκπόνηση οριστικής μελέτης ετοιμασίας εγγράφων προσφορών και επίβλεψη της κατασκευής του φράγματος Σολέας

 

2006

 

100%

 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός και ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για κεντρικό κανάλι ομβρίων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή ανατολικά του προεδρικού μεγάρου και δυτικά της Σχολής Τυφλών

1999-2000

100%

Δήμος Στροβόλου

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς και επίβλεψη κατασκευής για μεγάλο κανάλι ομβρίων στον Δήμο Λατσιών στην περιοχή Αγίου Λουκά

2002-2010

100%

Δήμος Λατσιών

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς και επίβλεψη κατασκευής για μεγάλο κανάλι ομβρίων στον Δήμο Λατσιών στην περιοχή Αιόλου

2010-2013

100%

Δήμος Λατσιών

Κύπρος

Μελέτη, σχεδιασμός, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς και επίβλεψη κατασκευής αντλιοστασίου και αγωγού πίεσης για λύματα  μήκους 7χιλιομέτρων

2013

100%

Δήμος Ιδαλίου

Κύπρος

Consultancy Services for the Design, Preparation of Contract Documents and Drawings, Contract Administration and Supervision of Works for Phase B of the Sewerage and Drainage in the Larnaca Area

Σχεδιασμός, ετοιμασία σχεδίων και προδιαγραφών για την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων,  την κατασκευή αντλιοστασίων, οχετών λυμάτων και ομβρίων. Η μελέτη περιλάμβανε υδραυλικούς υπολογισμούς και υδρολογική μελέτη. Τα σχέδια ετοιμάστηκαν με τη χρήση τρισδιάτατου λογισμικού. Επίσης, η υδραυλική ανάλυση των διασωληνώσεων έγινε με τη χρήση ειδικού λογισμικού που έλαβε   υπόψη την τοπογραφία, ροή που δημιουργείται σε κάθε σημείο της περιοχής μελέτης.

 

2007-2010

 

 

50%

 

Grontmij Carl Bro A/S

(Προέλευση Χρηματοδότησης: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας) 

 

Κύπρος

Ετοιμασία Γενικού Σχεδίου, ετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων για Πανεπιστημιούπολη στην Παλώδια (συνολικό δομήσιμο εμβαδόν 32000m²)

2009 - 2013

100%

Finoland Ltd

Κύπρος

Μελέτη, Σχεδιασμός, Ετοιμασία όρων προσφοράς για την κατασκευή και επίβλεψη των νέων εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Σφαγείου Αγίων Τριμιθιάς

2000 - 2005

100%

Κοινοτικό Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς