ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης

Ποσοστό Συμμετοχής

Αναθέτουσα Αρχή

Χώρα

κατασκευές / αναβαθμίσεις δρόμων

Δρόμος Λευκωσίας - Παλαιχωρίου από Ανθούπολη μέχρι την πάροδο προς Καλό Χωρίο

2006

100%

Τμήμα Δημοσίων Έργων

 

Κύπρος

Αυτοκινητόδρομος Σαϊττα – Καρβουνά

2005

Δρόμος Αστρομερίτη Ευρύχου

2004-2005

Περιμετρικός  αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

2002-2005

Δρόμος Κελλάκι – Επταγώνια

2002

 

ανέγερση / εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων διάφορων πτηνοσφαγείων

 

2011

100%

Μαρία Ηλία Πτηνοσφαγείο

Κύπρος

2007

Παραδεισιώτης Λτδ

2004

Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου

2003

Γ & Η ΛΤΔ

2002

Δήμος Πάφου

 

Συμβούλιο Βελτιώσεως Αγίων Τριμιθιάς

έργα υδατικής ανάπτυξης

Διάθεση ανακυκλωμένου νερού των αποχετευτικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού

2009-2011

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Αποχετευτικά συστήματα Πισσουρίου, Αυδήμου και Πραστειού Αυδήμου

2009-2011

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Σύστημα ομβρίων της δεύτερης φάσης του αποχετευτικού της Λάρνακας

2009-2010

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Αρτέμιδα στην Πελοπόννησο

2009-2010

Υπουργείο Εσωτερικών

Υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Πέγειας

2008-2009

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Χρήση του ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας

2008-2009

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Feasibility study for the upgrade of the storm water drainage system, preparation of a river basin management plan and an environmental impact assessment study for the greater Nicosia area

2008-2010

Μίκης Ιορδάνους και Συνεργάτες Λτδ

Εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στο αποχετευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Κυπερούντας

2008

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων

Στην κοινότητα Μοναγρούλι

2013

100%

 

Κύπρος

Στην περιοχή Αμμοχώστου, συνολικής δυναμικότητας 10 MW

2011

Karousos Green Energy

Στην επαρχία Λευκωσίας δυναμικότητας 3MW το καθένα

2010-2011

AiolicFrang

Στην περιοχή Βασιλικού (ενορία Καλαβασου)

2008

Κεραμοποιία Παλαικύθρου Ο Γίγας Λτδ

Στην Αραδίππου – Φάση Α,Β

2007-2008

Επιχειρήσεις Α/ΦΩΝ Στέλιου Κούννα Λτδ

Στην κοινότητα Μοναγρούλι

2007-2008

AiolicFran

Στην Καλαβασό

2007-2008

Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ

λύματα / απόβλητα

Σταθμός επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσιας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί

2013

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

Τ.Μ. και Μ.Σ. της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων της βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα

2010-2011

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Μονάδα παστερίωσης / εξαγιανσης αποβλήτων σφαγείων και κρεοπωλείων και υπολειμμάτων τροφίμων (Υλικά κατηγορίας 3, Οδηγία  2002/1771/εκ) έντυπο αίτησης, σχέδιο παροχής χορηγιών από τη βιομηχανική ρύπανση για τα έτη 2007-2009

2009

Φάρμα Ανδρέου και Κωστή

Βιολογικό σταθμό (Αερόβια επεξεργασία) στους Αγίους Τριμιθιάς για την επεξεργασία των αποβλήτων του Σφαγείου της κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς. Έντυπο αίτησης σχέδιο παροχής χορηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση

2009

Συμβούλιο Αγίων Τριμιθίας

Εγκατάσταση και λειτουργίας δύο ηλεκτρογεννητριών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP-UNITS) στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της εταιρείας Animalia Genetics Ltd

2009

Animalia Genetics Ltd

Εφαρμογή συστήματος συλλογής σκόνης σε εργοστάσιο τούβλων

2009

Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ

Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε εργοστάσιο τούβλων

2009

Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ

Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και κοπριάς στην Αθηαίνου

2008-2010

Athienou Farmers Gas Ltd

Τ.Μ., μελέτη χωροθέτησης για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων για 26 κτηνοτροφικές μονάδες στην Αραδίππου

2006

ΕΛΟΚΑ ΛΤΔ

 

 

8 Τ.Μ. για την τεχνολογική αναβάθμιση 8 Τουβλοποιείων

 

2006

8 Τουβλοποιεία/Σύνδεσμος Τουβλοποιών Κύπρου:

Ηνωμένα Τουβλοποιεία, Κεραμουργεία Χρυσάφη Λτδ, Κεραμείο Κακογιάννη, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ΚΑΠΑ Λτδ, Τουβλοποιεία Παλαικύθρου ο Γίγας Λτδ, Κεραμοποιεία Παλαικύθρου  ο Γίγας Λτδ

Μονάδα επεξεργασίας χοιρολυμάτων της Εταιρείας

2006

Animalia Genetics Ltd

 Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων Λεμεσού Άδεια απόρριψης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Μ.Ε.Β.Α

2006-2007,2009

Μ.Ε.Β.Α Λεμεσού Λτδ

Μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων για 21 χοιροτροφικές Μονάδες στην Ορούντα

2006-2007

C.S Orounta Biogas Ltd

Αναερόβια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για κατάθεση στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και την ΡΑΕΚ

2003

Παραδεισιώτης Λτδ

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

2003

Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου

 Ανέγερση αποτεφρωτήρα ψόφιων ζώων (επικίνδυνα απόβλητα) στην επαρχία Λάρνακας

2001

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 Μ.Σ. και περιβαλλοντική, χωροθετική μελέτη και Τ.Μ. και ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για χώρου/ων ταφής αμιαντούχων αποβλήτων

2001

25%

Υπηρεσία Περιβάλλοντος

 

διάφορες άλλες μελέτες

α) Διασύνδεση των ‘Εργων Νοτίου Αγωγού και Πάφου

2012

100%

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κύπρος

β) Κατασκευή πέραν των 20 φωτοβολταικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

2011

Διάφορες ιδιωτικές εταιρείες

γ) Ηλιοθερμικό πάρκου δυναμικότητας 3 MW στην περιοχή Αμμοχώστου

2011

Marinakis Energy System

Μ.Σ. για ανάλυση των δράσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2010-2011

Υπουργείο Εμπορίου

δ) Feasibility study on an Island-Wide approach to recycling in Cyprus

2009

UNDP

ε) Μονάδα ανακύκλωσης μετάλλων της Εταιρείας

2006

Χρύσανθος Αντωνίου & Υιοι Λτδ

ζ) Μετακίνηση μονάδας εκτροφής χοίρων στο Μαρώνι

2003-2004

Δ & Φ Α/φοί Αυξεντίου Λτδ

η) Αναβάθμιση οινοποιείου στην περιοχή Έζουσας Πάφο

2003-2004

Αγρόκτημα Έζουσα Λτδ

θ) Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας

2003-2004

Ηνωμένα Τουβλοποιεία Λτδ

ι) Consultancy services for the update of master plan - feasibility study and preparation of environmental impact assessment study

2003-2004

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αμαθούντας