ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κατηγορία
ΣΧΕΔΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ CO2  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ετος
2009
Δικτυακός τόπος

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία Νικολαΐδης και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1996, και αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό με έδρα τη Λευκωσία.

Στελεχώνεται μεταξύ άλλων από Πολιτικούς Μηχανικούς Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Χημικούς Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Βιολόγους, Χημικούς και άλλο επιστημονικό προσωπικό. Όλα τα στελέχη κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, τα οποία άπτονται με τα θέματα μηχανικής και περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία Νικολαίδης και Συνεργάτες, διαθέτει εκτός από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους Συνεργάτες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπόνηση των μελετών.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.