Η Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών/ Μελετών Βιωσιμότητας για πληθώρα τεχνικών έργων.

Οι τεχνοοικονομικές μελέτες/ μελέτες βιωσιμότητας αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο υποδεικνύει την οικονομική βιωσιμότητα / ελκυστικότητα της επένδυσης ενός έργου. Θεωρούνται ως αναγκαίο εργαλείο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια δυνητική επένδυση, καθώς τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συμβάλλουν στην εύρεση της πλέον αποδοτικής μεθόδου σχεδιασμού ενός έργου και ταυτόχρονα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους μιας επένδυσης.

Θεωρούνται απαραίτητες για σκοπούς αδειοδότησης, προς ικανοποίηση των πελατών για τους σκοπούς εξεύρεσης αποδοτικότητας μια επένδυσης και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ισχυόντων σχεδίων επιχορήγησης και χρηματοδότησης των επενδύσεων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.