Η  Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια στον τομέα που αφορά την αδειοδότηση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Η Εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

⦁ Όλες τις απαιτούμενες μελέτες για περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις απαιτήσεις των Αρμόδιων Αρχών
⦁ Όλες τις απαιτούμενες μελέτες σύμφωνα με το Υπεράκτιο Πρωτόκολλο (Offshore Protocol) και τις απαιτήσεις των Αρμόδιων Αρχών
⦁ Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και εξοπλισμού για την διενέργεια θαλάσσιων ερευνών και κατά την ανόρυξη θαλάσσιων γεωτρήσεων. 
⦁ Παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού
⦁ Γενική υποστήριξη στα πλαίσια της αδειοδότησης και ανόρυξης  θαλάσσιων γεωτρήσεων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357-22311958 Φαξ: +357-22312519 Ηλ. Ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.